Hakulomakkeen tietosuojaseloste

Koulutusta järjestää Kiinalaisen lääketieteen Akatemia. Koulutukseen hakeudutaan lomakkeella verkkosivulta: https://haku.kiinalainenlaaketiede.fi

Hakulomakkeeseen syötetyt tiedot päätyvät koulun pääopettajien arvioitaviksi. Hyväksyttyjen hakijoiden koulutustaustaan liittyviä tietoja voidaan käyttää opetuksen räätälöintiin ja koulutustaustaan liittyviä tietoja voidaan antaa koulun opettajille, mikäli niillä on merkitystä opetuksen kannalta.

Terveydentilaan liittyviä tietoja voidaan harkinnan mukaan antaa opettajille, mikäli niillä on merkitystä opetuksen tai turvallisuuden kannalta. Esimerkiksi raskaudesta on kerrottava opettajille, jotta siihen liittyvät turvallisuusasiat voidaan huomioida mm. hoitotekniikoiden yhteydessä.

Tietojen säilytys

Hakijoihin, opiskelijoihin ja valmistuneisiin liittyvät tiedot säilytetään koulun suljetulla pilvipalvelimella. Pilvipalvelinta voidaan käyttää vain salatun yhteyden läpi ja hakulomakkeessa annettuihin tietoihin on pääsy vain koulun hallituksella ja valintaa suorittavilla opettajilla.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Tietoja säilytetään koulutukseen hyväksyttyjen opiskelijoiden kohdalla koulutuksen ajan ja maksimissaan viisi vuotta koulun lopettamisen jälkeen. Yhteystiedot voidaan säilyttää pidempään.

Koulutuksessa varasijoille jääneiden tietoja voidaan säilyttää, jolloin seuraavasta hausta voidaan tiedottaa.

Koulutuksesta valmistuneiden henkilötiedot, koetuloksia ja valmistumisvuosia voidaan säilyttää koulun olemassaolon ajan.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi. Kooste sisältää kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut.

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Koulutukseen valittujen tiedot säilytetään kuitenkin vähintään koulutukseen osallistumisen ajan.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Esimerkiksi mahdollisten potilasvakuutusten, vastuuvakuutusten ja muiden lakisääteisten vaatimusten, kuten kirjanpitolainsäädännön vuoksi osa tiedoista voidaan säilyttää poistamispyynnöstä huolimatta.

Lisätiedot

Koulutusta järjestävän Kiinalaisen lääketieteen Akatemia OY:n yleiseen tietosuojaselosteeseen voit tutustua täältä.